Νιώθετε ότι σας παρακολουθούνε; Νιώθετε ότι παραβιάστηκαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Μην πανικοβάλλεστε υπάρχει λύση. Είστε θύμα παράνομης βιντεοσκόπησης; Ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει παρακολουθήση με φυσικό ή τεχνικό τρόπο τον/την συντροφό του. Συνήθως δεν το καταλαβαίνουμε παρά μόνο όταν πλέον τα πράγματα οδηγούνται στο τέλος.

Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια κρίση στην σχέση των ανθρώπων που κάθε άλλο παρά θετική είναι. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις μπορεί κανείς να καταλάβει πως παρακολουθείται και πως υπάρχουν πλέον ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στην κατοχή τρίτων.Αυτό μπορεί να έχει γίνει είτε με φυσική παρακολούθηση είτε με τεχνικό τρόπο.

Μην πανικοβάλλεστε.Τηλεφωνήστε ή επικοινωνήστε μέσω e-mail με την εταιρίας μας και θα προβούμε στην ανίχνευση και ενοπισμό κάθε είδους ηλεκτρονικής παρακολούθησης που πιθανόν να υπάρχει.
Θα σας υποδείξουμε με ποιόν τρόπο μπορείτε να αμυνθείτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!
ΜΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΤΕ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΤΕ ΠΩΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ