Διαδικτυακός εκφοβισμός ή αλλιώς Cyberbullying είναι οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη πράξη εκφοβισμού, επιθετικότητας,παρενόχλησης,τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς που πραγματοποιείται μέσω του
διαδικτύου,στο οποίο έχουμε πρόσβαση,είτε μέσω κινητού τηλεφώνου,είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Ο εκφοβισμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

    Πειράγματα με στόχο τη διασκέδαση σε βάρος του ανήλικου
    Διάδωση προσβλητικών φημών on line
    Δυσφήμιση σε τρίτους μέσω ηλεκτρονικού ταχθδρομείου(e-mail) και γραπτού μυνήματος (sms)

     φωτογραφιών-βίντεο στο διαδίκτυο,bolgs,chatrooms

    Αποστολή ανεπιθύμητων μυναμάτων (υβριστικά-προσβλητικά)

Οι γονείς θα πρέπει να διαβεβαιώνουμε το παιδί μας ότι θα το υποστηρίξουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση απειλής

χωρίς να νιώθει ότι το ελέγχουμε.

Η εταιρεία μας διαθέτει προγράμματα προστασίας από Cyberbullying καθώς και προγράμματα επιτήρησης ηλεκτρονικού

υπολογιστή για ανήλικα παιδια.